Uverejnené 14.7.2021

PROJEKTPLYN - Ing. Vladimír Slaninka

ENERGETICKO – EKONOMICKÁ ANALÝZA RODINNÉHO DOMU S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
Slovensko patrí v Európe medzi krajiny s najnižšou jednotkovou produkciou CO2 v sektore energetiky t.j. pri výrobe elektrickej energie a tepla (obrázok č. 1). Po odstavení Elektrárne v Novákoch (ENO) a 100% náhrade uhlia za biomasu/OZE v sektore vykurovania a chladenia sa slovenská energetika posunie z 9. na 6. miesto najmenej emisných energetík v rámci celej EÚ. Predbehne tak aj štáty s omnoho vyššou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Opodstatnenosť tlaku na ďalšie znižovanie produkcie emisií v sektore energetiky sa stáva tým pádom otázna. Naopak, v budúcnosti budú v SR výrazne narastať emisie zo sektoru dopravy (nárast počtu áut na počet obyvateľov), na ktorý je potrebné sa namiesto tohto zamerať.
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.