Uverejnené 14.7.2021

PROJEKTPLYN - Ing. Vladimír Slaninka

VYUŽITIE ZEMNÉHO PLYNU V RODINNÝCH DOMOCH NOVÝCH ENERGETICKÝCH TRIED
Budova s takmer nulovou potrebou energie

Budova s takmer nulovou potrebou energie musí spĺňať viaceré požiadavky, tak na tepelnú ochranu ako i na technické systémy. Potreba energie na vykurovanie takéhoto domu je až o 90% nižšia v porovnaní so štandardným rodinným domami a predstavuje približne 1,5 m3 zemného plynu (resp. 1,5 kg oleja) na štvorcový meter obytnej plochy za rok!
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.